Jesteśmy do Państwa dyspozycji
508 965 636

Co wyceniamy?

Jako doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi dokonujemy oszacowania wartości każdej nieruchomości oraz wszystkich rodzajów praw z nią związanych. Dlatego, Drogi Kliencie, zgłoś się do nas, jeżeli przedmiotem wyceny ma być:

nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka budowlana, rolna, leśna, przemysłowa, inwestycyjna)

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzja o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę (jeśli są wydane).

W przypadku braku dokumentów, pomagamy w ich uzyskaniu w odpowiednich urzędach.

nieruchomość gruntowa zabudowana (dom jednorodzinny, garaż, budynek gospodarczy, budynek mieszkalny wielorodzinny, kamienica)

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • pozwolenie na budowę (jeśli jest wydane),
 • pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wydane),
 • projekt budowlany lub inwentaryzacja budynku,
 • dziennik budowy (jeśli inwestycja jest w trakcie realizacji).

W przypadku braku dokumentów, pomagamy w ich uzyskaniu w odpowiednich urzędach. W razie braku dokumentacji projektowej, wykonujemy inwentaryzację nieruchomości.

nieruchomość lokalowa (lokal mieszkalny, handlowy, usługowy, biurowy)

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • rzut lokalu (jeśli był sporządzany)
 • stawka czynszu (jeżeli lokal jest wynajmowany).

W razie braku dokumentacji projektowej, wykonujemy inwentaryzację lokalu.

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej jeżeli jest założona,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej z opisem lokalu (w razie braku założonej księgi wieczystej),
 • rzut lokalu (jeśli był sporządzany).

W razie braku dokumentacji projektowej, wykonujemy inwentaryzację lokalu.

nieruchomość komercyjna (biurowiec, magazyn, zakład produkcyjny, kompleks fabryczny, obiekt handlowy, hotel, restauracja, stacja paliw, centrum konferencyjne, szpital, dom weselny, ośrodek wypoczynkowy, stadnina koni, korty tenisowe)

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • pozwolenie na budowę (jeśli jest wydane),
 • pozwolenie na użytkowanie (jeśli jest wydane),
 • projekt budowlany lub inwentaryzacja budynku,
 • dziennik budowy (jeśli inwestycja jest w trakcie realizacji),
 • informacja o zawartych umowach najmu (stawka czynszu, okres trwania umowy),
 • informacje o kosztach utrzymania budynku (koszty zarządu, ochrony, ubezpieczenia, fundusz remontowy, media),
 • informacje o wysokości podatku od nieruchomości,
 • informacje o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (jeśli dotyczy).

W przypadku braku dokumentów, pomagamy w ich uzyskaniu w odpowiednich urzędach. W razie braku dokumentacji projektowej, wykonujemy inwentaryzację nieruchomości.

służebność jako ograniczone prawo rzeczowe (drogi koniecznej, przesyłu)

Dokumenty:

 • numer księgi wieczystej działki obciążonej służebnością,
 • wypis z rejestru gruntów dla działki obciążonej służebnością,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej dla działki obciążonej służebnością,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki obciążonej służebnością w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • mapa z projektem przebiegu służebności.

W przypadku braku dokumentów, pomagamy w ich uzyskaniu w odpowiednich urzędach.

"mienie zabużańskie" (wysokość wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej)

Dokumenty:

 • postanowienie Wojewody potwierdzające prawo do rekompensaty,
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo o dziale spadku,
 • urzędowy opis mienia,
 • orzeczenie wydane przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,
 • dokumenty urzędowe, w tym sądowe, a także dokumenty pozyskane z archiwów państwowych Republiki Białoruś, Republiki Litewskiej, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy lub innych państw,
 • inne dokumenty dotyczące pozostawionej nieruchomości.

przedsiębiorstwo

Zakres potrzebnych dokumentów w każdym przypadku ustalany jest indywidualnie.

wartość nakładów poniesionych na nieruchomość (budynek, lokal)

Zakres potrzebnych dokumentów w każdym przypadku ustalany jest indywidualnie.

W razie braku dokumentacji projektowej, dokonujemy pomiarów wykonanych nakładów.

wartość innych praw związanych z nieruchomością

Zakres potrzebnych dokumentów w każdym przypadku ustalany jest indywidualnie.

Szybki kontakt
*
*
*